Er der behov for et hjemme/sygebesøg bedes du venligst bestille det hos sekretæren mellem kl. 08.00 – 09.00.

Lægen besøger dig i dit hjem eller på plejehjemmet, hvor han i samarbejde med sygeplejesker og hjemmehjælper hjælper dig med dine problemer.